Konkurs dotyczący praw dziecka

Informujemy o organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Konkurs jest organizowany w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka obchodzonym corocznie 20 listopada.   Prace konkursowe należy przesyłać do 17 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.