„Dzień Babci i Dziadka”

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się ciepło na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadziusiów. Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy czas nie tylko dla ukochanych wnucząt, ale całych rodzin. W tym dniu wnuczęta w sposób szczególny okazują […]

Konkurs profilaktyczny test wiedzy o HIV/Aids

W Grudniu 2021r. został przeprowadzony konkurs wiedzy o Aids przeznaczony dla uczniów klas V-VIII. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Głównym celem była popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS, poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec ludzi żyjących z HIV  i chorych na AIDS. Eliminacje konkursowe polegały […]

Konkurs plastyczny Christmas

Konkurs plastyczny pt: ,,Christmas”              W grudniu 2021r. w PSP w Bieszkowie Dolnym odbywał się konkurs plastyczny pt: ,, Christmas ”, zorganizowany przez panią Ninę Pytoń-nauczycielkę języka angielskiego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, rozwijanie tolerancji wobec kultur innych narodów, rozwijanie […]

Narzędzia dostępności cyfrowej