Tydzień życzliwości

,,Tydzień Życzliwości’’ w PSP im. Jana Kochanowskiego w Bieszkowie Dolnym W dniach 21-25 listopada 2022 r po raz kolejny obchodziliśmy  w naszejszkole ,,Tydzień Życzliwości’’. Odbył się apel na którym przedstawiona zostałageneza tego święta podkreślając jak ważna dla każdego człowieka jest: potrzebaszacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia dobrych słów i niesieniabezinteresownej pomocy innym. Na tablicy życzliwości, wywieszone zostałycytaty […]

Narzędzia dostępności cyfrowej