Informacja o szczepieniach

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z Rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie jest odpowiedzialna, za przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzującej wykonanie szczepień profilaktycznych w szczególności skierowanej do dzieci w wieku szkolnym. W związku z powyższym udostępniamy materiały na temat szczepień ochronnych

LEKCJE  Z  TEMIDĄ  W  NASZEJ SZKOLE 

Dnia 04.05.2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego odbył  się  cykl  zajęć „Lekcje  z  Temidą”. Uczniowie klas VI- VIII  w trakcie szkolenia  dowiedzieli się:          Zajęcia  prowadzone  były  przez panią  mecenas Olgę Raczyńską – Bućko. Główne zagadnienia obrazowane były za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych. Na końcu uczestnicy rozwiązali test  wiedzy  oraz  otrzymali […]

Uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

                 26 kwietnia 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bieszkowie Dolnym odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jej organizatorem była pani Nina Pytoń, zaś wykonawcami uczniowie klasy V. Natomiast w poczcie sztandarowym wystąpili uczniowie klasy VIII.          Po wprowadzeniu sztandaru, wszyscy obecni na uroczystości pięknie odśpiewali ,, Mazurek Dąbrowskiego […]

Narzędzia dostępności cyfrowej