Akcje czytelnicze w roku szkolnym 2022/2023

Akcje czytelnicze naszej szkolnej biblioteki: obchody Światowego Dnia Książkii Praw Autorskich oraz obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia BibliotekŚwiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Świętoto zostało ustanowione w 1995 r. przez UNESCO. Ma na celu promocjęczytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.W naszej szkole z racji obchodów tego święta nauczyciel biblioteki przygotowałgazetkę […]

Narzędzia dostępności cyfrowej