Sprzątanie świata łączy ludzi.  

Sprzątanie świata łączy ludzi – to hasło tegorocznej edycji Akcji Sprzątania Świata. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również za zadanie  pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie […]

Narzędzia dostępności cyfrowej