Konkurs wiedzy „Ulmowie – błogosławiona rodzina”

31 października 2023r. w PSP im. Jana Kochanowskiego wBieszkowie Dolnym odbył się konkurs wiedzy pt. „Ulmowie –błogosławiona rodzina”. Konkurs przeznaczony był dlauczniów klas IV – VII. Uczniowie mieli za zadanierozwiązanie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych.Zakres tematyczny konkursu odnosił się do biografii rodzinyUlmów i jej działalności podczas II wojny światowej.Do głównych celów działania należało […]

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

21 listopada 2023r. w PSP im. Jana Kochanowskiegow Bieszkowie Dolnym obchodziliśmy Światowy DzieńŻyczliwości i Pozdrowień. Początki obchodów tego dniasięgają 1973r., kiedy to po raz pierwszy obchodzono go wStanach Zjednoczonych pod nazwą „World Hello Day”. Akcjata była odpowiedzią na konflikt pomiędzy Egiptem a Izraelem.W dzisiejszych czasach celem tego święta jest uwrażliwienieludzi na wzajemną życzliwość i szacunek. […]

Narzędzia dostępności cyfrowej