Rajd rowerowy granicami Gminy Mirów

12 czerwca 2024 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bieszkowie Dolnym wzięli udział w rajdzie rowerowym, którego trasa prowadziła granicami Gminy Mirów. Celem wycieczki było poznanie naturalnego krajobrazu najbliższej okolicy oraz możliwości propagowania jej walorów przyrodniczych. W trakcie rajdu uczniowie kształtowali postawę szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan, a także […]

Narzędzia dostępności cyfrowej