1057  ROCZNICA  CHRZTU  POLSKI 

„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r. Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia to wydarzenie  i jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności. 

               14 kwietnia  bieżącego  roku   Publiczna  Szkoła Podstawowa   im. Jana  Kochanowskiego  w  Bieszkowie Dolnym  uroczyście  obchodziła  1057  rocznicę  chrystianizacji państwa  polskiego. Świętowanie  rozpoczęło  się  odśpiewaniem   hymnu narodowego. Następnie  przedstawiono  prezentację  multimedialną, która poruszała zagadnienia przyczyn  oraz skutków przyjęcia  chrztu  przez  Polskę, przybliżała  sylwetki  Mieszka I,  Dobrawy  oraz  Jordana. Słowo  podsumowujące  na  temat  ważności  obchodzonego święta  wygłosiła  dyrektor  placówki  pani  Pelagia  Olszewska. 

              Uroczystość przygotowała pani Renata Wieczorek  oraz  uczniowie klas VIII, VII i VI. 

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz