Dzień Ziemi

Dzień Ziemi, często nazywany jest też Międzynarodowym Dniem Ziemi, to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Obchodzenie go ma na celu dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych  i wdrażanie ich   w życie społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata, kiedy ludzie  łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.  

Podobnie jak w ubiegłym roku, hasło przewodnie Dnia Ziemi 2023 brzmi „Zainwestuj w naszą planetę”. Podkreśla ono tym samym znaczenie poświęcenia naszego czasu, zasobów i energii na rozwiązanie palących kwestii środowiskowych: rabunkowej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, problemu zmiany klimatu. 

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się 21.04.2023r. Uczniowie klasy VII przygotowali prezentację multimedialną i krótki apel pod kierownictwem pani Karoliny Dziubek i Marioli Grzmil-Sieczki. Organizatorzy Dnia Ziemi chcieli uświadomić wszystkich uczniom jak bardzo ważne jest dbanie o planetę, a także  pokazać jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń źle na nią wpływa.  

Po apelu cała społeczność szkolna włączyła się do udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski”. Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz