Gminny Dzień Edukacji Narodowej

„Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy.”

 

Przytoczone słowa, autorstwa ks. Jana Twardowskiego, były mottem obchodów Pierwszego Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, który w tym roku miał miejsce w PSP w Bieszkowie Dolnym. Gospodarzem uroczystości była p. Dyrektor mgr Pelagia Olszewska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się

  1. Anita Gołosz – przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu
  2. Artur Siwiorek – wójt Gminy Mirów
  3. Piotr Gołosz – przewodniczący Rady Gminy w Mirowie
  4. Joanna Kowalik – zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Mirowie
  5. Jarosław Gromek – przewodniczący Komisji Oświaty Gminy Mirów
  6. Piotr Kowalik – kierownik Referatu Oświaty Gminy Mirów
  7. Ks. Krzysztof Świątek – proboszcz parafii Gąsawy Rządowe
  8. Ks. dr Grzegorz Stępień – proboszcz parafii Mirów

W trakcie uroczystości nagrodzono dyrektorów oraz najlepszych nauczycieli, po czym nastąpił uroczysty obiad integracyjny. Mamy nadzieję, że ten sposób świętowania stanie się tradycją w naszej gminie a tym samym parafii. Zawód nauczyciela musi być szczególnie miły Jezusowi, przecież w trakcie jego ziemskich dni zwracano się do Niego tytułem „Nauczycielu”! Wszystkim pracownikom oświaty, autor strony wraz z mirowskimi księżmi, składa serdeczne życzenia czerpania radości z wykonywanego zawodu, cierpliwości w stosunku do swych wychowanków oraz obecności Ducha Świętego w codziennej pracy zmieniania świata.

Kliknij, by zobaczyć galerię

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz