„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

W czwartek 25 maja 2017r. w naszej szkole odbyła się kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zainicjowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.  

 Głównym celem kampanii jest nauczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza jesienią i zimą.
W akcji uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbijowie Małym, którzy przybyli z p. dyrektor Wiesławą Anną Bilską i nauczycielami. Gośćmi honorowymi byli p. Zbigniew Mazurkiewicz  zastępca dyrektora WORD w Radomiu, p. Anita Gołosz przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu, p. Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów, p. Piotr Kowalik kierownik Referatu Oświaty i Kultury Gminy Mirów, p. Jarosław Gromek przewodniczący komisji Oświaty Gminy Mirów,             p. Beata Seweryn dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie, p. J. Ulewiński dyrektor PSP w Mirowie,  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Specjalnie na tę okazję uczniowie III klasy pod nadzorem p. Mirosławy Parszewskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie uczestniczący w akcji podzieleni zostali na trzy grupy. W ramach zajęć obejrzeli film „…tak, chcę być bezpieczny” oraz odbyli prelekcję z zakresu bezpieczeństwa przeprowadzoną przez policjantów z KPP w Szydłowcu. Uczestniczyli także w zajęciach pierwszej pomocy, które były prowadzone przez strażaków z PSP w Szydłowcu, a następnie pod okiem pracownika WORD w Radomiu doskonalili bezpieczną jazdę na rowerze na torze przeszkód.  Każdy z uczestników zajęć otrzymał elementy odblaskowe dla siebie i rodziny, które z dniem 31 sierpnia 2014r. stały się obowiązkowe dla wszystkich pieszych – niezależnie od wieku – poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

O pieszych i rowerzystach często mówi się, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Warto jest zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, które często ratują nam życie. Tylko jeden element odblaskowy sprawia, że jesteśmy widoczni z ponad 150 m.  Zakładajmy więc elementy odblaskowe – zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych dzieci!

Kliknij aby przyjść do galerii

 

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz