Kampania Kolejowe ABC

W dniu 27 października 2021r. uczniowie klas 0-III PSP w Bieszkowie Dolnym wzięli udział zajęciach edukacyjnych „Kampania Kolejowe ABC” organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.  Jest to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Najmłodsi uczestnicy ruchu podczas zajęć mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w pobliżu torów kolejowych oraz peronu. Poznali znaki drogowe związane z przejazdami kolejowymi oraz nazwy zawodów związanych z pracą na różnych stanowiskach tj. konduktor, maszynista, pracownik Straży Ochrony Kolei. Uzyskali informację jak i gdzie można zakupić bilet kolejowy. Na koniec wzięli udział w Quizie wiedzy o bezpieczeństwie. Pomimo, iż zajęcia te odbyły się w formie on-line uczniowie uczestniczyli w nich bardzo aktywnie, a same zajęcia były bardzo ciekawe.

 

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz