LEKCJE  Z  TEMIDĄ  W  NASZEJ SZKOLE 

Dnia 04.05.2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego odbył  się  cykl  zajęć „Lekcje  z  Temidą”. Uczniowie klas VI- VIII  w trakcie szkolenia  dowiedzieli się: 

  • Dlaczego ludzie stworzyli prawo? 
  • Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić? 
  • Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa? 
  • Jakie prawa ma konsument? 
  • Czym jest stalking? 
  • Jak reagować na prześladowanie w szkole? 
  • Gdzie szukać przepisów prawa? 
  • Co zrobić, gdy kupiona przez internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną? 

        Zajęcia  prowadzone  były  przez panią  mecenas Olgę Raczyńską – Bućko. Główne zagadnienia obrazowane były za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych. Na końcu uczestnicy rozwiązali test  wiedzy  oraz  otrzymali upominki za udział w przedsięwzięciu. Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć w placówce była pani Renata Wieczorek. 

        „Lekcje z Temidą” to  program finansowany  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzięki  uczestnictwu w w/w zajęciach uczniowie naszej szkoły powiększyli zasób  wiedzy oraz świadomości prawnej. Lekcje ukształtowały i  umocniły szacunek do prawa  uczestników warsztatów.  

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz