Prelekcja z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie

Dn. 03.04.2017 r.  Panowie Bartłomiej Wilczyński i Paweł Niewczas przeprowadzili prelekcję  połączoną z prezentacją multimedialną z  zakresu Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy w Rolnictwie oraz bezpiecznej obsługi maszyn rolniczych , zorganizowaną przez OPZZ Rolników I Organizacji Rolniczych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz