Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Tragiczne zajście w SP nr 195 im. Króla Maciusia w Warszawie wywołało falę pytań o bezpieczeństwo w polskiej szkole. By uspokoić obawy zaniepokojonych rodziców, Minister Edukacji Narodowej zainicjowała szereg działań z zakresu bezpieczeństwa, jakie musi podjąć każda placówka oświatowa. Jednym z nich jest przedstawienie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie danej placówki. Na dzisiejszym spotkaniu z rodzicami, piszący te słowa M. Gajewski przedstawił najważniejsze procedury ustanowione w PSP w Bieszkowie:

Wszystkie procedury dostępne są do wglądu na naszej stronie. Prelekcję uzupełniła Dyrektor Pelagia Olszewska, która przedstawiła praktyczne działania, jakie podejmuje szkoła w zakresie zapewniania bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz