Samarytanie z Markowej

Prezentacja przedstawiona przez uczniów naszej szkoły podczas uroczystego apelu przygotowała naszą małą społeczność do niezwykłego wydarzenia, jakie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Tego dnia na ołtarze wyniesiona zostanie rodzina Ulmów, która poniosła męczeńską śmierć z rąk niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej za pomoc udzieloną żydom.

Rodzina Ulmów była polską rodziną wiejską, która mieszkała w miejscowości Markowa w Małopolsce. W okresie II wojny światowej rodzina Ulmów stała się symbolem odwagi i ofiarności, ponieważ ukrywali oni żydów przed nazistami. Oto krótka historia rodziny Ulmów i tragiczne wydarzenia z nią związane:

  1. Rodzina Ulmów: Rodzina Ulmów składała się z Józefa Ulma i Józefy Ulmowej oraz ich sześciorga dzieci: Stanisława, Barbarę, Władysława, Franciszka, Antoniego i Marię. Byli to ludzie pracujący na roli i prowadzący skromne życie wiejskie.
  2. Pomoc Żydom: Podczas okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej rodzina Ulmów zdecydowała się pomagać Żydom, którzy byli prześladowani przez nazistów. Ukrywali oni dwie żydowskie rodziny: Szallów i Goldmanów.
  3. Ukrywanie Żydów: Ulmowie udostępnili swoje gospodarstwo jako schronienie dla ukrywających się Żydów. Pomagali im w ukrywaniu się i dostarczali jedzenie, mimo że była to niebezpieczna działalność, która mogła skończyć się śmiercią dla całej rodziny.
  4. Aresztowanie i egzekucja: W dniu 24 marca 1944 roku wieś Markowa została denuncjowana, a rodzina Ulmów oraz ukrywani Żydzi zostali aresztowani przez gestapo. Następnie zostali wywiezieni do więzienia w Łańcucie. Kilka dni później, 28 marca 1944 roku, rodzina Ulmów wraz z ukrywanymi Żydami została rozstrzelana przez nazistów.
  5. Pamięć i upamiętnienie: Rodzina Ulmów stała się symbolem odwagi i ludzkiej solidarności w obliczu ekstremalnego zagrożenia. Ich heroiczne działania zostały docenione, a wieś Markowa stała się miejscem pamięci i upamiętnienia. W 1995 roku Józef i Józefa Ulmowie oraz ich dzieci zostali uhonorowani medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznawanym przez Jad Waszem, Muzeum Holokaustu w Izraelu.

Historia rodziny Ulmów jest jednym z wielu przykładów niezwykłej odwagi i ludzkiej solidarności w czasach największego zagrożenia, a jednocześnie przypomina nam o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, niezwykłej hekatombie i odwadze narodu polskiego oraz tragedii żydowskiej społeczności.

Galeria zdjęć:

Pieśni poświęcone Ulmom:

Post Author: admin

Dodaj komentarz