Światowy Dzień Zdrowia

Dnia 22 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia

Zdrowia.

W uroczystości przygotowanej przez uczniów z klasy IV i V pod kierunkiem pań Alicji

Szymczyk i Marioli Grzmil – Sieczka uczestniczyli zaproszeni goście: lekarz pediatra Małgorzata

Pokusa – Zep oraz szkolna pielęgniarka Renata Forysiak, pracownicy Ośrodka Zdrowia

w Mirowie, a także cała społeczność szkolna. Słowa podzięki i uznania uczniowie starali wyrazić

się w programie artystycznym pt. „Żyj zdrowo, a będzie kolorowo”, przygotowanym specjalnie na

tę okazję. W czasie spotkania Pani Doktor przedstawiła rodzaje i przyczyny powstawania cukrzycy

oraz jej objawy i sposoby leczenia. Prelekcja była wynikiem tegorocznego hasła ogłoszonego przez

WHO „Pokonaj cukrzycę”. Na zakończenie uroczystości, uczniowie przybyłym gościom

podziękowali za ofiarność i zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia człowieka, złożyli

najserdeczniejsze życzenia i wręczyli kwiaty. Słowa podziękowania i życzenia dla gości skierowała

również pani dyrektor Pelagia Olszewska. Czas spotkania szybko minął, a organizatorzy

uroczystości są przekonani, że tematyka profilaktyki zdrowotnej przekazana w takiej właśnie

formie, długo zostanie w pamięci uczniów. Uczmy więc dzieci dobrych nawyków dbania o zdrowie

i kondycję fizyczną, bo „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Post Author: admin

Dodaj komentarz