Wyjazd do Szydłowca: Odwiedziny w bibliotekach, na śladach historii i muzyki!

Wyjazd uczniów klasy 4-8 do bibliotek oaz muzeum w Szydłowcu

Dnia 19 października b.r. uczniowie klas od 4 do 8 wraz z kierownikiem wycieczki panią
Malwiną Gromek oraz opiekunami: panią Celiną Chruściel, panią Renatą Wieczorek, panią
Mariolą Grzmil – Sieczką oraz panią Sylwią Matejską byli na wycieczce w Szydłowcu.
Początkowym punktem wyjazdu była wizyta w Regionalnym Centrum Biblioteczno-
Multimedialnym oraz w Bibliotece Pedagogicznej. Zostaliśmy tam zapoznani z
pomieszczeniami, pracą, księgozbiorem oraz z zasadami korzystania z tych bibliotek. W
Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym zwiedziliśmy magazyn bibliotek,
wypożyczalnię, czytelnię oraz zostaliśmy zapoznani z internetowym księgozbiorem tych
instytucji. Panie opowiedziały nam historię bibliotek. W bibliotece pedagogicznej uczniowie
wzięli udział w konkursie i zabawie tanecznej.


W czasie wycieczki spacerowaliśmy po Szydłowcu. Byliśmy na Górze Trzech Krzyży –
najstarszym miejscu, które zachowało ślady eksploatacji piaskowca szydłowieckiego. Na
Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego zapaliliśmy znicz i pomodliliśmy się za
żołnierzy wojska polskiego poległych za ojczyznę 8 września 1939 roku w Baraku i żołnierzy
Armii Krajowej poległych w latach okupacji niemieckiej. Byliśmy również przy Kirkucie –
Szydłowieckim Cmentarzu Żydowskim – jednym z największych zachowanych w Polsce.
Pani Renata Wieczorek przekazała uczniom ważne informacje na jego temat. W czasie
spaceru po Rynku Wielkim była chwila na odpoczynek i posiłek. Ostatnim punktem
programu był pobyt w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. –
zwiedzanie ekspozycji oraz lekcje muzealne. Na Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów
przewodnik oprowadził nas po ekspozycjach muzealnych. Uczniowie poszerzyli wiedzę na
temat ludowych instrumentów i repertuaru muzycznego. Mieli również okazję zagrania na
różnych ludowych instrumentach.


W Centrum Naukowo-Administracyjnym uczniowie podzieleni na dwie grupy wzięli udział w
lekcjach muzealnych:
Gr. I Lekcja muzealna: „Wśród dawnych ksiąg i dokumentów”
Uczestnicy tej lekcji wzbogacili wiedzę o dawnej technice piśmienniczej oraz poznali
elementy zdobienia – iluminowania dawnych dokumentów. W czasie zajęć praktycznych każdy samodzielnie skomponował inicjał lub podjął próby kaligraficzne zgodnie z zasadami
dawnej sztuki.


Gr. II Lekcja muzealna: „W szydłowieckim zamku – wycieczka do świata architektury
renesansu”
Prowadzący zajęcia przybliżył nam charakterystyczne cechy architektury renesansowej.
Porównywał również zamek szydłowiecki z wybranymi zamkami na ziemiach polskich, które
powstały lub zostały przebudowane w omawianym okresie. Podczas praktycznej części
spotkania nasi uczniowie zaprojektowali fryz i zapoznali się w czasie wspólnej zabawy z
techniką wykonywania dekoracji sgraffitowej.


Nasza szkoła wzięła udział w Programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Dzięki temu w
muzeum szydłowieckim skorzystaliśmy z biletów wstępu za symboliczną złotówkę.
Współrealizowaliśmy ideę tego programu, czyli upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
Mazowsza. Wzięliśmy udział w popularyzacji oraz doskonaleniu form i metod młodzieżowej
aktywności w szeroko rozumianej kulturze.
Wyjazd do Szydłowca przebiegł w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Uważamy, że
wycieczka przyniosła wiele wartości naszym uczniom: wzbogaciła ich wiedzę, rozwinęła ich
wrażliwość na piękno, była formą ochrony dziedzictwa, możliwością poznania pracy i
funkcjonowania innych bibliotek niż szkolna. Uczniowie zobaczyli jak ciekawym miastem
jest Szydłowiec, odkryli jego nowe miejsca. Oprócz tego wycieczka była fascynująca
„podróżą w czasie”, której doświadczenia zapadną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że nasi
uczniowie będą częściej korzystać z obiektów życia kulturalnego w naszym rejonie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz