W zakładach pracy

Wyjazd studyjny uczniów klas 6, 7 i 8 do zakładów
pracy: Toolmex Truck – sprzedaż i serwis wózków
widłowych, Dana – produkcja odzieży damskiej oraz
do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
Dnia 19 maja 2022r. uczniowie klasy 6, 7, 8 naszej szkoły odwiedzili
zakłady pracy znajdujące się w naszym rejonie: Toolmex Truck w Szydłowcu,
zakład Dana w Skarżysku Kościelnym oraz Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Wyjazd zorganizowała Pani Lidia Kubicka , nauczyciel doradztwa zawodowego w naszej szkole.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Malwina Gromek, pani Mariola Grzmil-
Sieczka oraz pani Celina Chruściel. W Starostwie Powiatowym uczniowie mieli

spotkanie z Wicestarostą powiatu szydłowieckiego panią Anitą Gołosz, która
opowiedziała o naszym powiecie, szkołach ponadpodstawowych
i najważniejszych zakładach pracy znajdujących się na terenie Szydłowca.
Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do Zakładu Wózków Widłowych
i Urządzeń Magazynowych Toolmex Truck oraz do Dany, czyli zakładu
produkującego odzież damską – wizytową. Dzięki wyjazdowi nasi uczniowie
poznali cechy i funkcje współczesnych zakładów pracy oraz ich strukturę
organizacyjną. Wzbogacili wiedzę o pracy w zawodzie: elektromechanika,
ślusarza, spawacza, operatora wózka widłowego, krawcowej. Uczniowie mogli
w praktyce zaobserwować, jak wygląda praca w danym zakładzie pracy.
Wyjazd stanowi cenną inicjatywę wspierająca młodzież w planowaniu dalszej
ścieżki edukacyjnej i rozwoju zawodowego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz