WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki i ćwiczenia – wydawnictwo: RUBIKON

klasa IV

Król T. (red.). – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

klasa V

Król T. (red.). – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V szkoły podstawowej. UWAGA ! Kupujemy tylko zeszyt ćwiczeń.

klasa VI

Król T. (red.). – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VI szkoły podstawowej. UWAGA ! Kupujemy tylko zeszyt ćwiczeń.

klasa VII

Król T. (red.). – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VII szkoły podstawowej. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz