„ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ, TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!”

W piątek 28 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy III pod opieką pani Mirosławy Parszewskiej zaprezentowali inscenizację, wiersze i pieśni patriotyczne.

226 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Pokreślili rolę i znaczenie słów takich jak, Ojczyzna i Patriotyzm Nie zabrakło biało – czerwonej flagi państwowej, hymnu, pieśni patriotycznych oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Zwrócili uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie w swoim występie oddali klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów  i ucisku Polaków przez okupantów i zaborców.Patriotyczne apele rocznicowe są  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

Kliknij aby przejsć do galerii

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz