Biblioteka w I półroczu

Sprawozdanie

z działalności biblioteki szkolnej

w I półroczu

 roku szkolnego 2018/2019

 

 

Praca biblioteki w I półroczu bieżącego roku szkolnego przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można było wypożyczać codziennie, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy biblioteki.

Na początku roku szkolnego z pomocą innych pracowników szkoły uporządkowaliśmy nowe pomieszczenie biblioteki szkolnej. Przenieśliśmy księgozbiór ze starej biblioteki oraz sali numer 5. Przeprowadziłyśmy selekcję książek i podręczników. Wykonałam dekorację do nowej biblioteki, przygotowałam napisy informacyjne oraz gazetkę „Zalety czytania książek”. Nadałam numery inwentarzowe darmowym podręcznikom. Aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam wykaz lektur. Opracowałam dokumentację biblioteki.  Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki.

Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom. W czasie przerw odbywały się kiermasze książek tych wydawnictw. Dzięki tej współpracy wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o lektury szkolne i inne książki. Braliśmy również udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Pozyskaliśmy 374 pozycje książkowe (w tym 79% stanowią lektury).

Na koniec I półrocza przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej. Każdy wychowawca otrzymał również informację o liczbie przeczytanych książek przez uczniów ze swojej klasy.

W I półroczu biblioteka szkolna obsługiwała 98 czytelników, co stanowi 97% uczniów szkoły. Odnotowano  odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono  książek oraz  podręczników. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wynosi 6,8.

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W naszej szkole obchody tego dnia przebiegały następująco:

  • Wystawa i kiermasz ciast literackich

Chętni uczniowie wraz z rodzicami wykonali twórcze, pomysłowe i pyszne ciasta              z motywem literackim. Każda klasa nazwała swoje ciasto, a nazwa była zgodna z wyglądem, a nawet rodzajem ciasta. Po ciekawej wystawie ciast nastąpiła ich sprzedaż. Uzyskaliśmy 390 zł. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby biblioteki szkolnej.

Przeprowadziliśmy również dwie akcje czytelnicze:

  • Akcja czytelnicza w klasach 0-III „Poczytaj mi mamo, tato!”

Na wybranych zajęciach rodzice uczniów klas młodszych przeczytali dzieciom fragmenty wybranych książek.

  • Akcja czytelnicza w klasach IV-VIII „Poczytaj mi koleżanko, kolego!”

Chętni uczniowie klas IV-VIII czytali swoim kolegom z klasy fragmenty ulubionych książek.

W ramach pracy biblioteki szkolnej przeprowadziłam konkurs wiedzy pt. „Mały patriota” wśród uczniów klas młodszych. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

W październiku przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.

W listopadzie przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Książka przyjacielem człowieka”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom wartości książki.

W styczniu przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie VII „ Historia książki”. Uczniowie poznali historię powstania pisma i książki od najdawniejszych czasów do współczesnych.

 

Wnioski do dalszej pracy:

  • realizacja pozostałych działań ujętych w planie biblioteki szkolnej
  • uświadamianie uczniom wartości, jakie niesie czytanie książek
  • zachęcanie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły
  • pozyskiwanie książek do szkolnej biblioteki, zwłaszcza lektur
  • kontynuacja działalności biblioteki szkolnej.

 

Opracowała: Malwina Gromek – nauczyciel bibliotekarz

Post Author: admin

Dodaj komentarz