Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Praca biblioteki w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można było wypożyczać codziennie, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy biblioteki.

Na początku roku szkolnego nadałam numery inwentarzowe darmowym podręcznikom. Aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam napisy informacyjne oraz wykaz lektur. Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki.

Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom. W czasie przerw odbywały się kiermasze książek tych wydawnictw. Dzięki tej współpracy wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o 15 pozycji (lektury szkolne i książki dla najmłodszych). Rada Rodziców zakupiła do biblioteki szkolnej 15 książek i kolorowanek
o tematyce patriotyzmu. Otrzymaliśmy również od uczniów naszej szkoły 4 książki dla najmłodszych.

Na koniec I półrocza przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej. Każdy wychowa otrzymał również informację o liczbie przeczytanych książek przez każdego ucznia ze swojej klasy.

W I półroczu biblioteka szkolna obsługiwała 85 czytelników, co stanowi 96% uczniów szkoły. Odnotowano 2358 odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono 451 książek oraz 763 podręczników. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wynosi 5,31
i jest niższa od średniej wypożyczeń na koniec ubiegłego roku szkolnego. Oznacza to, że pomimo częstego odwiedzania przez uczniów naszej szkolnej biblioteki, zachęcania uczniów przez nauczycieli do czytelnictwa, organizacji akcji i konkursów czytelniczych stan czytelnictwa się pogorszył.

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu, w naszej szkole wychowawcy klas 4-7 na wybranych lekcjach czytali uczniom fragmenty książek. W akcję zostali włączeni również rodzice młodszych dzieci. Uczniom klas 0-III chętni rodzice przeczytali: wiersze, bajki, baśnie.

W ramach pracy biblioteki szkolnej przeprowadziłam konkurs na hasło, slogan lub limeryk promujący bibliotekę szkolną dla uczniów klas I-VII.  Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

W październiku przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.

W listopadzie przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Wartości czytania książek”. Celem zajęć było zachęcenie uczniów do czytania książek.

W listopadzie przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie VII „ Historia książki”. Uczniowie poznali historię powstania pisma i książki od najdawniejszych czasów do współczesnych. Lekcję urozmaiciła prezentacja multimedialna na ten temat.

Wnioski do dalszej pracy:

  • uświadamianie uczniom wartości, jakie niesie czytanie książek
  • zachęcanie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły
  • pozyskiwanie książek do szkolnej biblioteki, zwłaszcza lektur
  • kontynuacja działalności biblioteki szkolnej.

 

Malwina Gromek

Kliknij aby przejść do galerii

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz