Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Praca biblioteki w I półroczu przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można było wypożyczać 4 razy w tygodniu.Na początku roku szkolnego nadałam numery inwentarzowe darmowym podręcznikom. Aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam napisy informacyjne oraz wykaz lektur. Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz   o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki.Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom. W czasie przerw odbywały się kiermasze książek tych wydawnictw. Dzięki tej  współpracy wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki.W poprzednim roku szkolnym nasza szkoła brała udział w akcji EKOSZKOŁY –zbieraliśmy i przekazaliśmy telefony komórkowe. Dzięki tej zbiórce pozyskaliśmy 11 pozycji książkowych.Na koniec I półrocza przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej.W I półroczu biblioteka szkolna obsługiwała 80 czytelników, co stanowi 92% uczniów szkoły. Odnotowano 1584 odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono 629 książek. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wyniosła 7,7.W ramach pracy biblioteki szkolnej przeprowadziłam konkurs na reklamę promującą czytanie książek dla uczniów klas IV-VI.  Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.6 października w naszej szkole odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Tego dnia wychowawcy czytali uczniom fragmenty wybranych książek. Najmłodszym dzieciom naszej szkoły, czyli uczniom klasy 0 wiersze J. Brzechwy przeczytała nasza pani dyrektor Pelagia Olszewska.W październiku przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.W grudniu przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie II „Książka to godny szacunku przyjaciel”. Celem zajęć było kształtowanie szacunku do książki i dbania o jej wygląd.W listopadzie na zebraniu z rodzicami wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat roli czytania książek. Przekazali również gazetkę pt. „O wyższości słowa czytanego”.

Malwina Gromek 

nauczyciel bibliotekarz

 

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz