Godziny pracy psychologa, pedagoga i logopedy

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

Magdalena Kępas 

Czwartek 

8.00 – 13.00 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

Rozalia Miernik 

Poniedziałek 

13.25 – 14.25 9.50 – 10.50 

Wtorek 

7.45 – 8.45 

Piątek 

9.50 – 10.50 12.30 – 13.3