Lekcja 1

Temat: Powtórzenie działu 5.

Wykonaj w zeszycie następujące zadania ze strony 73 Podręcznika:

Zadanie 1 – należy wybrać odpowiedni podpis każdego z rysunków

Zadanie 2 – należy uzupełnić zdania stopniem wyższym podanego przymiotnika oraz słówkiem than, tak jak w przykładzie

Zadanie 3 – należy napisać zgodne z prawdą zdania przy użyciu stopnia wyższego, tak jak w przykladzie

Zadanie 4 – Napisz pytania w stopniu najwyższym, tak jak w przykładzie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz