Język angielski – lekcje podczas kwarantanny – klasa 5

Lekcja 1.

Temat: Powtórzenie działu 5.

Wykonaj w zeszycie następujące zadania ze strony 73 Podręcznika:

Zadanie 1 – należy wybrać odpowiedni podpis każdego z rysunków

Zadanie 2 – należy uzupełnić zdania stopniem wyższym podanego przymiotnika oraz słówkiem than, tak jak w przykładzie

Zadanie 3 – należy napisać zgodne z prawdą zdania przy użyciu stopnia wyższego, tak jak w przykladzie

Zadanie 4 – Napisz pytania w stopniu najwyższym, tak jak w przykładzie.

 

Lekcja 2.

Temat: Utrwalamy materiał z działu 5.

Wykonaj zadania z tej karty pracy (możesz wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).

 

Lekcja 3.

Temat: Sprawdzamy opanowanie działu 5.

Proszę wykonać test: