,,Flagi i symbole narodowe Wielkiej Brytanii” – rozstrzygnięcie

Konkurs plastyczny   pt:

 ,, Flagi i symbole narodowe Wielkiej Brytanii

W roku szkolnym  2019/2020 w II półroczu w PSP w Bieszkowie Dolnym odbył się konkurs plastyczny pt: ,, Flagi i symbole narodowe Wielkiej Brytanii dla klas O-III.  Organizatorem tego konkursu była Pani Nina Pytoń.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z brytyjską kulturą, samodzielne pozyskanie przez uczniów dodatkowej wiedzy o kulturze  Wielkiej Brytanii, kształtowanie tolerancji wobec kultur innych narodów, rozwijanie  wrażliwości artystycznej oraz znajomości różnych technik plastycznych.

Lista zwycięzców w tym konkursie jest następująca:

I miejsce   Marcel Parszewski Mader–kl. II

II miejsce  Nikola Czaja-kl. I,

                  Adam Nowak-kl. I,

                   Marcel Kubicz-kl. III

III miejsce Jakub Kępa-kl. I,

                   Zuzanna Kaluga-kl. II,

                   Nikola Parszewska-kl. II

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe  ufundowane przez jego organizatorkę Ninę Pytoń w dniu rozdania świadectw.

Życząc dalszych sukcesów, wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdeczne podziękowania składa Nina Pytoń.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz