Konkurs biblioteczny na reklamę promującą czytanie książek

W grudniu 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym przeprowadzony został konkurs biblioteczny na reklamę promującą czytanie książek. Organizatorem konkursu była pani Malwina Gromek – nauczyciel bibliotekarz. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie klas IV-VI. Polegał on na wykonaniu reklamy zachęcającej do czytania książek w formie plakatu. Liczyła się kreatywność i dobry pomysł.W konkursie wzięło udział 5 uczniów klas IV – VI. Zajęli oni następujące miejsca:

I miejscePatryk Czarnota – uczeń klasy V

Wyróżnienia: Julia Król, Amelia Kawalec, Ada Kowalik, Przemysław Celi – uczniowie klasy IV

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominkami w postaci książek.Poza tym konkursem uczennice klasy VI pod kierunkiem pani Malwiny Gromek wykonały dwie reklamy zachęcające do sięgania po książki.

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz