Logopedyczny konkurs plastyczny „Moja ulubiona historyjka obrazkowa”

W roku szkolnym 2016/2017 wydawnictwo Komlogo zorganizowało ogólnopolski logopedyczny konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci od 4 do 9 lat pod hasłem „Moja ulubiona historyjka obrazkowa”.

Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, prezentacja umiejętności oraz zdolności plastycznych, a także wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

W ramach Konkursu należało wykonać pracę plastyczną, w formie historyjki obrazkowej, minimum 4–elementowej, służącej wzbogacaniu słownictwa i poszerzaniu kompetencji językowych dziecka. Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się ćwiczone głoski.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów, których prace zostały zamieszczone na stronie internetowej wydawnictwa: komlogo.pl. Uczniowie wykazali się dużymi zdolnościami plastycznymi oraz wyjątkową pomysłowością. Tworzenie własnych opowiadań w formie obrazkowej historyjki, wpłynęło nie tylko na wzbogacenie słownictwa, lecz także na umiejętność zachowania przyczynowo-skutkowego ciągu zdarzeń. Dla uczniów z zaburzoną artykulacją istotne jest pokazanie swych uzdolnień oraz docenienie trudu jaki wkładają w pokonanie swych słabości.

Wszyscy uczniowie uhonorowani zostali imiennymi dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Koordynator:

Magdalena Boros

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz