O powstaniu styczniowym

Dnia  31.01.2018 r.  w Publicznej Szkole  Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi   w Bieszkowie Dolnym odbył się konkurs historyczny  „155  rocznica  wybuchu powstania  styczniowego”. Celem  turnieju było:

  • upamiętnienie 155  rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
  • pogłębianie  wiedzy i kształtowanie  zainteresowań historią Ojczyzny   oraz naszego regionu,
  • kształtowanie  patriotyzmu w nawiązaniu  do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych       w różnych źródłach,
  • zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych,
  • zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.  

       W zmaganiach  wzięło udział 12  uczniów klasy VI i  VII. Uczestnicy zmagali  się z rozwiązaniem testu, w  którym część pytań poświęcona była  przebiegowi powstania styczniowego w rejonie  powiatu szydłowieckiego. Komisja konkursowa w składzie : pani  Alicja  Szymczyk  oraz  pan Arkadiusz  Gilarski ,  po sprawdzeniu  prac, wyłoniła następujących  laureatów :

Kamienik  Emilia – klasa VII

Maciejczak Małgorzata – klasa VI

Czarnota  Małgorzata – klasa VI

Janowska  Kinga – klasa  VI

         Organizatorem  konkursu była pani  Renata  Wieczorek. Wręczenie  dyplomów i  nagród odbyło się  dnia 02.03.2018 r.

 

Kliknij, by zobaczyć więcej zdjęć

 

 Opracowała :

Renata  Wieczorek

Post Author: admin

Dodaj komentarz