Obrazkowy słowniczek języka angielskiego: rozstrzygnięcie

Konkurs plastyczny   pt: ,, Obrazkowy słowniczek języka angielskiego

W roku szkolnym  2019/2020 w II półroczu, w PSP w Bieszkowie Dolnym odbył się konkurs plastyczny pt: ,,  Obrazkowy słowniczek języka angielskiego                       dla klas O-III.  Organizatorem tego konkursu była Pani Nina Pytoń.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim                    u dzieci młodszych, rozwijanie  wrażliwości artystycznej oraz znajomości różnych technik plastycznych.

Lista zwycięzców w tym konkursie jest następująca:

I miejsce    Zuzanna Kaluga–kl. II,

                   Wiktoria Dygas-kl. III,

II miejsce  Nikola Parszewska-kl. II,

                   Jakub Kępa-kl. I,

III miejsce Adam Nowak-kl. I,

                   Julia Dzięgielewska-kl. I,

       Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe  ufundowane przez jego organizatorkę Ninę Pytoń w dniu rozdania świadectw.

Życząc dalszych sukcesów, wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdeczne podziękowania składa Nina Pytoń.

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz