Sprawiedliwa  Wśród  Narodów  Świata

11.04.2018 r.   w  Publicznej  Szkole  Podstawowej w  Bieszkowie  Dolnym   odbył  się  konkurs  wiedzy  pt. „Irena  Sendlerowa – Sprawiedliwa  Wśród  Narodów  Świata” .  Inspiracją  do  podjęcia  tematu  turnieju   było  ustanowienie  przez  Parlament  RP  roku  2018- Rokiem  Ireny  Sendlerowej. Konkurs  adresowany  był   do  uczniów  klas  IV – VII  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Bieszkowie  Dolnym.  W  zmaganiach  wzięło  udział  20  uczniów w/w  placówki.

  Celem  konkursu  było :

 1. Upamiętnienie sylwetki  Ireny  Sendlerowej  oraz  środowiska,   z  którym  współpracowała.
 2. Podkreślenie roli  jaką  odegrała  bohaterka w  ratowaniu  Żydów   z  getta
 3. Rozbudzenie zainteresowań  historią  II  wojny  światowej.
 4. Poszerzenie wiadomości  na  temat  martyrologii   narodu  żydowskiego.
 5. Budowanie w  uczniach  postaw  tolerancji .
 6. Rozwijanie umiejętności  korzystania  z  różnych  źródeł
 7. Uwrażliwienie młodzieży  i  budowanie  empatii  wobec  prześladowanych  grup  społecznych .
 8. Budowanie w  uczniach  postaw  wrażliwości  i   aktywności w  udzielaniu  pomocy

Zwycięzcami   turnieju  zostały  następujące  uczennice:

 1. Małgorzata Maciejczak – klasa VI
 2. Emilia  Kamienik – klasa  VII
 3. Emilia Kuźdub – klasa VII

 

Organizatorami  konkursu  byli  nauczyciele : pani Alicja  Szymczyk, pani Sylwia  Matejska, pani  Renata  Wieczorek.

 

Kliknij, aby przejść do galerii

Post Author: admin

Dodaj komentarz