Szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

W październiku 2020 r. w naszej szkole przeprowadzono konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
Organizatorem konkursu była pani Malwina Gromek – nauczyciel bibliotekarz. Uczestnikami byli
chętni uczniowie klasy II i III. Celem konkursu było poznanie życiorysu Karola Wojtyły oraz
poznanie ważniejszych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II. Konkurs przeprowadzono w formie
testu wiedzy. Wzięło w nim udział 13 uczniów klasy II i III. Odbyła się również dogrywka
konkursu. Pisało ją 5 uczniów klasy III. Oto wyniki konkursu:
I miejsce –Nikola Parszewska– uczennica klasy III
I miejsce –Marcel Parszewski -Mader – uczeń klasy III
II miejsce –Zuzanna Kaluga – uczennica klasy III
Uczniowie otrzymają nagrody po powrocie do szkoły.

Post Author: admin

Dodaj komentarz