Materiały dla klasy 3

Edukacja wczesnoszkolna:

podręcznik polonistyczno-społeczny strony: 27,28,29
ćwiczenia  polonistyczno-społeczne strony: 38,39,40,41,42,43,44,45
podręcznik matematyczno-przyrodniczy strony: 26,27, 28,29.
ćwiczenia matematyczno-przyrodniczy strony: 24, 25,26.
Zadania utrwalające „Oto wyzwania” – podręcznik od strony 78.
Wykonaj kartę świąteczną dowolna techniką, napisz życzenia.
2 tydzień
Edukacja polonistyczna:
Przeczytaj tekst i zrób notatkę- ćw. 1 s.46 zeszyt ćwiczeń
Redagowanie i pisanie pytań-ćw.2 s.47 zeszyt ćwiczeń
Edukacja matematyczna:
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących ceny wartości i ilości towarów-zadanie 1,2,3 s.27 i 3 s.28 zeszyt ćwiczeń.
Edukacja techniczna:Wykonaj koreczki serowe dla siebie i rodziny.
3 tydzień
Edukacja polonistyczna:
Przeczytaj wiersz L. J. Kerna:”Skąd się bierze dziura w serze?” -wyszukaj rymy i przelicz wersy -podręcznik s.31,zeszyt ćwiczeń s.48 ćw.1 i ćw.2 s.49.
Edukacja matematyczna:
Mnożenie pełnych dziesiątek w zakresie 1000-podręcznik s. 31 zad.1 i zeszyt ćwiczeń s.29, zad.1
Edukacja plastyczna:
„Skarby przyrody w moim regionie”-wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką.

Język angielski:

Religia:

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytaj tekst pt. „Skąd się  biorą dziury w serze” i odpowiedz na pytania dotyczące tekstu. – podręcznik str. 28
2. Uporządkuj etapy powstawania  sera –     ćw 1 str. 44 zeszyt ćwiczeń
 Edukacja matematyczna
Obliczanie kosztów – rozwiązywanie zadań z treścią – zdanie 2 str. 30 – podręcznik
zadanie 3 str. 25 – zeszyt ćwiczeń
Edukacja przyrodniacza
1. Jakie zjawiska zagrażają naszej planecie?- zapoznaj się z informacjami na stronie 28,29.

Informatyka