Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. 

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji 

Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). 

Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. 

W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych 

o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny apeluje, o: 

  • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym 

okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie 

w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, 

centra handlowe, kluby, itp.), 

  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich 

(tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu 

wolnego w takiej formie, 

  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości 

rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa 

domowego, 

  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Post Author: admin

Dodaj komentarz