By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Reklamowa Radna sp. z o. o., realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Kampania jest realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19. Jej celem jest dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

 

Film dla klas I – III:

Film dla klas IV – VII:

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz