Jak przeciwdziałać włamaniom do domów?

Szanowni Państwo,
zachęcam do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w ramach „V Europejskiego
Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”, przygotowanych z inicjatywy
Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention
Network), działającej przy Komisji Europejskiej.
Na terenie całego kraju wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca,
jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych.
W wydarzenia edukacyjne w szczególności zaangażowana będzie Policja.
Na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze
społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy,
rozpowszechniane będą materiały wskazujące sposoby zabezpieczenia
nieruchomości przed włamaniami.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, a w szczególności
dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższych informacji.
Dostępna jest broszura w języku polskim, dotycząca zapobiegania włamaniom do
mieszkań – można ją pobrać ze strony internetowej organizacji:
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglar
y.pdf. Ponadto materiały dotyczące kampanii będą również dostępne na stronie
internetowej EUCPN: https://eucpn.org/
.

Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY

/-/
Dorota Skrzypek

Post Author: admin

Dodaj komentarz