Program „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów
kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści,
na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa
do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich
miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich
zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach.
Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie,
podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.
– Program „Klasa” to nie tylko wsparcie materialne. Nasi stypendyści podkreślają, że dzięki nauce
w dużym mieście mogli rozwinąć swoje zainteresowania i pasje, a także poznać niezwykłych ludzi
i nawiązać przyjaźnie, które utrzymują się po ukończeniu szkoły. „Klasa” to przede wszystkim szansa
na lepszy start w dorosłość. Dobra edukacja daje większe szanse na wybór wymarzonych studiów
w kraju i zagranicą, a życie w dużym ośrodku akademickim zapewnia ofertę kulturalno-naukową
niedostępną w mniejszych miejscowościach. To dlatego od wielu lat współpracujemy ze świetnymi
liceami, które razem z nami otaczają młodzież kompleksową opieką, aby tworzyć jej warunki do rozwoju
na najwyższym poziomie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Menedżer ds. projektów społecznych
i członek Zarządu z Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku
studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse
na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

– Pochodzę z niewielkiej miejscowości Protowo. Fascynuję się biotechnologią. Od października 2013
roku pracuję nad autorskim projektem Amber Drug, w ramach którego udało mi się wykazać, że
substancje czynne otrzymane z bursztynu mogą zwalczać chorobotwórcze bakterie w rodzaju gronkowca
złocistego. Niedawno dostałem się na studia magisterskie w Instytucie Weizmanna w Izraelu, zaliczanym
do najlepszych uniwersytetów na świecie. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez wielkiego wsparcia
Fundacji, za co po stokroć jestem wdzięczny – uzupełnia Igor, stypendysta Programu „Klasa”.

Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową
(w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen
z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających
w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód
na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej
szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod
linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa.
Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden
z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300
miejscowości.

Post Author: admin

Dodaj komentarz