Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W Bieszkowie Dolnym W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym informuje, że w dniach od 12 do 30 marca 2018r. trwać będą zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego.


Karty zgłoszeniowe dziecka do oddziału przedszkolnego można składać
w sali nr 14 u pani Elżbiety Nowocień w godzinach od 8.00 do 12.00.
Do zapisu przychodzi rodzic/opiekun i przedstawia wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, kserokopię aktu urodzenia dziecka i jego numer PESEL oraz dowód osobisty rodzica/opiekuna.

W późniejszym terminie odbędzie się spotkanie z dziećmi i rodzicami w szkole. Informacja o spotkaniu będzie zamieszczona po zakończonej rekrutacji na stronie internetowej szkoły pod adresem szkoły www.pspbieszkow.pl
Zapraszamy do naszego oddziału przedszkolnego dzieci sześcioletnie (rocznik 2012) i pięcioletnie (rocznik 2013).

 

ZGŁASZANIE DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BIESZKOWIE DOLNYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym informuje, że w dniach od 16 marca do 30 marca 2018r. trwać będzie zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej.

Karty zgłoszeniowe dziecka klasy pierwszej można pobierać w sali nr 14 u pani Elżbiety Nowocień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zapraszamy do klasy pierwszej dzieci siedmioletnie (rocznik 2011) i sześcioletnie (rocznik 2012 – po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu).

Post Author: admin

Dodaj komentarz