Spotkanie w sprawie zasad rekrutacji

Radom, dn. 18 lutego 2019 r.

DRA.0230.1.2019.KKO

Zaproszenie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR

Delegatury w Radomiu

Kuratorium Oświaty w Warszawie

– / –

Małgorzata Piszczek

 

Harmonogram spotkań  rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjów

marzec 2019 r.

 

Program spotkania

  1. Przedstawienie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
  2. Przedstawienie wykazu olimpiad i konkursów
  3. Organizacja badań lekarskich dla kandydatów do szkół zawodowych (techników
    i branżowych szkół I stopnia)
  4. Dyskusja

Harmonogram spotkań

Lp. Data Miejsce Godz.  

Powiat/gmina/miasto

 

1. 4.03.2019 r. XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich w Radomiu

ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom

16.00 m. Radom, powiat radomski
2. 5. 03.2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

16.00 powiat szydłowiecki, powiat przysuski
3. 6. 03.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”
w Grójcu

ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec

16.00 powiat białobrzeski, powiat grójecki
4. 7. 03.2019 r. Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
w Zwoleniu,

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń (wejście od ulicy Sienkiewicz)

16.00 powiat lipski,

powiat zwoleński

5. 8. 03.2019 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice
16.00 powiat kozienicki

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz