Uwaga – oferta zimowiska!

Uwaga dla zainteresowanych – zapisy tylko do 6 lutego, szczegóły w Urzędzie Gminy!

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW – INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku                            dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 

1.    data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r.

2.    co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

 

 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

                                                      

1.    Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

2.    Oświadczenia obojga rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz Składkowy 

3.    Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury.

•      Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie.

•      Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego. Na zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (od kiedy do kiedy).

•      Wzór zaświadczenia KRUS (przykład):

„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia ……, zamieszkały ……, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie:   od …………. r.  do nadal,

w     zakresie     emerytalno     –     rentowym,     wypadkowym,     chorobowym     i        macierzyńskim  

(lub: pobiera emeryturę/rentę stałą od ……..….., lub: pobiera rentę okresową od ………… do……….…).”

•      Jeśli KRUS wymaga podania w jakim celu potrzebne jest zaświadczenie należy podać:  „w celu wyjazdu dziecka na zimowisko dla dzieci rolników”.

•      Uwaga: Odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

 

 

Jak uiścić opłatę?

 

1.    Opłatę za kolonie należy wpłacić osobie prowadzącej rekrutację lub włożyć dziecku do bagażu (po przyjechaniu dzieci na zimowisko, kierownik wypoczynku zbierze pieniądze od dzieci).

2.    Jeśli potrzebna jest faktura – prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga: nie przyjmujemy opłat przy autokarze, w trakcie zbiórki dzieci.

 

 

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW – INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

W dniu wyjazdu na zimowisko należy przyprowadzić dziecko na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie i odebrać po powrocie z zimowiska (dziecko nie może samo wracać do domu).

 

 

Na zimowisku zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat): – zakwaterowanie i wyżywienie

– transport autokarowy

 • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów – wyjście na basen
 • wyjście na stok narciarski (pod opieką instruktora, z wypożyczeniem nart, kasków itp.)

– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd

 

O ile to możliwe, dzieci które chcą razem mieszkać (koleżanki, rodzeństwo) staramy się zakwaterować w jednym pokoju. Chłopiec i dziewczynka (nawet rodzeństwo) nie mogą mieszkać razem w jednym pokoju.

 

 

W bagażu dziecka powinny się znaleźć:

 • Bielizna osobista
 • Pidżama

✓ Podkoszulki, bluzki, getry, dresy ✓ Ciepłe ubranie na wycieczki – polary, swetry, spodnie

 • Czapka, szalik i rękawiczki
 • Ciepłe buty i kurtka
 • Buty na zmianę w ośrodku: kapcie, trampki, balerinki, itp.
 • Strój kąpielowy i klapki
 • Minimum 2 ręczniki
 • Środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień) ✓ Podręczny plecak

✓ Kieszonkowe

 • Leki (lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku)
 • W przypadku choroby lokomocyjnej przed wyjazdem należy dziecku podać np. aviomarin.

Post Author: admin

Dodaj komentarz