Webinaria dotyczące żywności.

W związku z trwającą Kampanią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ZYWNOŚC przy udziale Głównego Inspektora Sanitarnego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zaprasza Państwa na dwa webinaria
w dniu 04.11.202l r. o godzinie 11:00 oraz 16:00. Tematyka ujęta w webinariach będzie
dotyczyła działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wymagań
bezpieczeństwa i higieny żywności oraz substancji dodatkowych w żywności. Szkolenia są
kierowane do osób w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych
rodziców.

Webinarium (I termin) odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. w godzinach 11.00 – 12.00
na platformie „TEAMS”. Omówione zostaną m.in. tematy dotyczące substancji dodatkowych
w żywności, wymagań higienicznych oraz działalności Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Informacje na temat kampanii na stronie internetowej:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl.
LINK do spotkania
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_MmEyOTI4MjctYTE5Ny00NTk2LTg5NmEtZWQyYzU5ZjhlMjU
3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-
4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-
a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=c9c234a9-24fe-42e3-be8ca88937f69087&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

INSTRUKCJA
1. Po wklejeniu linku w pasek przeglądarki lub po kliknięciu w link zostaną Państwo
przekierowani na stronę Microsoft Teams, za pośrednictwem której odbędzie się
spotkanie.
2. Komunikator nie wymaga rejestracji, zakładania konta lub posiadania aplikacji Teams.
3. Po uruchomieniu linku wyświetli się komunikat z pytaniem, czy dołączą Państwo poprzez
aplikację czy stronę web.
4. Jeśli nie posiadają Państwo aplikacji, zalecamy skorzystanie z wersji web.
5. Następnie klikamy w pole „Dołącz” i wówczas powinni Państwo zostać przekierowani do
samego spotkania.
6. Prosimy o zaznaczenie ikonki „Dźwięk z komputera”, następnie prosimy zaznaczyć
„Dołącz teraz” (opcjonalnie dla osób posiadających aplikację Teams).
7. Prosimy o wyłączenie dźwięku oraz obrazu podczas trwania webinarium.

 

Webinarium (II termin) odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. w godzinach 16.00 – 17.00
na platformie „TEAMS”. Omówione zostaną m.in. tematy dotyczące substancji dodatkowych
w żywności, wymagań higienicznych oraz działalności Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Informacje na temat kampanii na stronie internetowej:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl.
LINK do spotkania
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_OWEyMzcyZTYtYTM1Yy00ZDEwLWI3MzUtNmE1YjljMzdjOW
I1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-
4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-
a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=6da54bcb-aae6-4145-a28cd21197220a62&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
INSTRUKCJA
1. Po wklejeniu linku w pasek przeglądarki lub po kliknięciu w link zostaną Państwo
przekierowani na stronę Microsoft Teams, za pośrednictwem której odbędzie się
spotkanie.
2. Komunikator nie wymaga rejestracji, zakładania konta lub posiadania aplikacji Teams.
3. Po uruchomieniu linku wyświetli się komunikat z pytaniem, czy dołączą Państwo poprzez
aplikację czy stronę web.
4. Jeśli nie posiadają Państwo aplikacji, zalecamy skorzystanie z wersji web.
5. Następnie klikamy w pole „Dołącz” i wówczas powinni Państwo zostać przekierowani do
samego spotkania.
6. Prosimy o zaznaczenie ikonki „Dźwięk z komputera”, następnie prosimy zaznaczyć
„Dołącz teraz” (opcjonalnie dla osób posiadających aplikację Teams).
7. Prosimy o wyłączenie dźwięku oraz obrazu podczas trwania webinarium.

Post Author: admin

Dodaj komentarz