Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I – VIII do przedmiotów obowiązkowych zapewnia szkoła w ramach dotacji MEN.
Do tych klas należy tylko kupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii wg wykazu poniżej.                           

 Pakiet edukacyjny dla dzieci z oddziału przedszkolnego rodzice kupują we własnym zakresie wg informacji otrzymanej od pani Urszuli Kuźdub – wychowawcy oddziału przedszkolnego

 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W PSP W BIESZKOWIE DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Klasa Przedmiot Autor – Wydawnictwo Tytuł podręcznika/ zestawu
0 Religia Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne Sandomierz
„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – 5 – latki

„Jezus mnie kocha”  – 6 – latki

I Religia Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne Sandomierz
„Bóg naszym Ojcem” – podręcznik
II Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Bóg daje nam swojego syna – Jezusa” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
III Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
IV Religia Stanisław Łabendowicz
Wyd. Diecezjalne Sandomierz
„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
V Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Bóg poszukuje człowieka” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
VI Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Jezus Chrystus nas zbawia” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
VII Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Spotkanie ze Słowem” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
VIII Religia Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

„Aby nie ustać w drodze” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń