Czarujące świętokrzyskie


Nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny “Poznaj swój kraj – ŚWIĘTOKRZYSKIE”, w ramach którego uczniowie poszerzają wiedzę na temat sąsiadującego z nami rejonu rożnymi sposobami: w czasie wycieczek, oglądając filmy, przygotowując prace plastyczne, prezentacje multimedialne  czy gazetki oraz biorąc udział w różnorodnych konkursach.

Czytaj więcej o Czarujące świętokrzyskie