Regulamin biblioteki


REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESZKOWIE DOLNYM

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

Czytaj więcej o Regulamin biblioteki

Narzędzia dostępności cyfrowej