Czas pożegnań

22 czerwca tego roku był ostatnim dniem zajęć edukacyjnych w polskiej szkole. Również nasi uczniowie pożegnali tego dnia szkolne mury, otrzymując wcześniej świadectwa promocji do następnej klasy. Niektórzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, która uprawnia do nagrody książkowej i stypendium ufundowanego przez Urząd Gminy. Specjalne czeki wyróżnionym uczniom wręczał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Kierownik […]

Narzędzia dostępności cyfrowej