Kto mi dał skrzydła: konkurs na portret Jana Kochanowskiego

Szkolny konkurs plastycznyna portret Jana Kochanowskiego pt. „Kto mi dał skrzydła”           W kwietniu b.r. szkolnego nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym na portret Jana Kochanowskiego „Kto mi dał skrzydła”. Celemkonkursu było upamiętnienie sylwetki Jana Kochanowskiego, budowanie wśród uczniów postaw szacunku wobec patrona szkoły oraz pobudzanie inwencji                twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych. Uczniowie […]

„Mistrz Ortografii”.

Jak co roku w klasach młodszych odbywa się konkurs mający za zadanie wyłonić mistrza ortografii. Także i teraz  został on przeprowadzony w maju. Konkurs  „O Złote Pióro Mistrza Jana” nawiązywał do twórczości Jana Kochanowskiego. Uczniowie chętnie i licznie wzięli w nim udział. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono Mistrza z każdej klasy.  Tytuł Mistrza w Konkursie Ortograficznym […]

„Fraszki to wszystko, cokolwiek…”.

Tegoroczna edycja Konkursu Pięknego Czytania w naszej szkole była związana z twórczością Jana Kochanowskiego. Miała on na celu przybliżenie postaci pisarza oraz zapoznanie z jego utworami – fraszkami, pieśniami i trenami. Rywalizacja odbyła się w maju bieżącego roku, a udział w nim wzięli chętni uczniowie z klas I – III.  Zgłosiło się 12 uczestników, spośród […]

Angielski  konkurs plastyczny pt: ,,My favourite food”

W kwietniu 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym odbył się angielski konkurs plastyczny pt: ,,  My favourite food” (,,Moje ulubione jedzenie”). Organizatorem tego konkursu była pani Nina Pytoń Konkurs był zorganizowany dla uczniów klas I-III. Jego celem było rozwijanie słownictwa w języku angielskim, motywowanie do nauki języka angielskiego, rozwijanie  wrażliwości artystycznej  oraz znajomości różnych […]

„Gościu siądź pod mym liściem…”

W miesiącu marcu w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów z oddziału przedszkolnego i klas I, II, III.  Tematem konkursu był cytat „Gościu siądź pod mym liściem…” autorstwa Jana Kochanowskiego. W konkursie wzięło udział  trzynaścioro uczniów, którzy wykonali swoje prace techniką dowolną. 26 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. W […]

Angielski  konkurs plastyczny pt: ,,An Easter Egg”

                        W marcu  2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym odbył się konkurs plastyczny pt: ,,An Easter Egg” (,, Jajko Wielkanocne ”).      Organizatorem tego konkursu była pani Nina Pytoń.      Konkurs był zorganizowany dla uczniów klas O-III. Jego celem było  zapoznanie uczniów   z brytyjską kulturą i tradycją, kształtowanie tolerancji wobec kultur innych narodów, […]

Konkurs profilaktyczny test wiedzy o HIV/Aids

W Grudniu 2021r. został przeprowadzony konkurs wiedzy o Aids przeznaczony dla uczniów klas V-VIII. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Głównym celem była popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS, poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec ludzi żyjących z HIV  i chorych na AIDS. Eliminacje konkursowe polegały […]

Konkurs plastyczny Christmas

Konkurs plastyczny pt: ,,Christmas”              W grudniu 2021r. w PSP w Bieszkowie Dolnym odbywał się konkurs plastyczny pt: ,, Christmas ”, zorganizowany przez panią Ninę Pytoń-nauczycielkę języka angielskiego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, rozwijanie tolerancji wobec kultur innych narodów, rozwijanie […]

Szkolny konkursu wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie

Szkolny konkursu wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie zorganizowany przez bibliotekę szkolną Na początku listopada nauczyciel szkolnej biblioteki pani Malwina Gromek przeprowadziła szkolny konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie klasy VII i VIII. Celem konkursu było zainteresowanie naszych uczniów osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida z racji obchodów w 2021 roku […]

Z wizytą w Wielkiej Brytanii

W październiku 2021r. w PSP w Bieszkowie Dolnym odbył się konkurs plastyczny pt: ,,Z wizytą w Wielkiej Brytanii”. Konkurs był przeznaczony         dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było szerzenie kultury brytyjskiej wśród uczniów, kształtowanie tolerancji wobec kultur innych narodów oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. 26 października 2021r. zwycięzcy konkursu na forum szkoły otrzymali dyplomy i nagrody, […]

Narzędzia dostępności cyfrowej