Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Przewodnicząca – Magdalena Kępas
Zastępca przewodniczącej – Jolanta Chruściel
Skarbnik – Joanna Czarnota
Sekretarz – Katarzyna Pytoń