Rada Rodziców 2023/2024

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Czarnota Agnieszka
Zastępca przewodniczącej Matla Kinga
Skarbnik Jankowska Angelika
Sekretarz Bodo Ewelina